ขอแสดงความยินดีกับครูภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์ ที่ผ่านกระเมินให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการ