รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย ชนะเลิศ Best of the Best

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูอัญรินทร์ ทองปัญญา และลูกๆนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกะเอิน ที่ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย ชนะเลิศ Best of the Best จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1