กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 4 หมู่บ้าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 4 หมู่บ้าน โดยเป็นการให้คณะครู และชุมชนสัมพันธ์กันผ่านการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกะเอิน