คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของโรงเรียนบ้านกะเอิน

  • เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง