ผู้อำนวยการตรวจเยื่ยมการเรียนการสอนชั้น อนุบาล 2 อนุบาล 3

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน ตรวจเยื่ยมการเรียนการสอนชั้น อนุบาล 2 อนุบาล 3 พร้อมให้คำชี้แนะในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1