ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.เอกวิทย์ น้อยมิ่ง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ดร.เอกวิทย์ น้อยมิ่ง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังหิน

ขอบพระคุณภาพถ่ายจากกลุ่มครูเครือข่ายบุสูง