นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเพชร สพป ศก 1