ตารางการแข่งขัน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่)

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2566