มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอินนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล