การประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” เพื่อชี้แจงคำสั่ง เกณฑ์การตัดสิน และตารางการแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน