พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและพิธีเปิดป้ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน โชติเมธา นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้