พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ให้กับลูกๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกะเอิน