กิจกรรม merry christmas ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 แม่ครูนภาดา เก็จโกวิท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม christmas ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม merry christmas ภายในโรงเรียนบ้านกะเอินประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน