การประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอินรับการประเมินโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ