โครงการถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหินร่วมกับโรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ณ หมู่บ้านกะเอิน