รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1