กิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอินนำโดย ท่านผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครูชั้นประถมและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านกะเอิน

นางราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายมัธยมและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมทำบุญ เวียนเทียน และฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านหนองโตน