พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านกะเอิน