ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โรงเรียนบ้านกะเอิน ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564