ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ เจริญชัยที่ได้รับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยื่ยม

โรงเรียนบ้านกะเอิน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ เจริญชัยที่ได้รับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยื่ยม ตัวแทนเขตพื้นที่ลำดับที่ ๖