ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน ที่ได้รับมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน เข้ารับมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภท ผู้บริหาร โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล