โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสินี วิถี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ณ วัดป่าพรหมนิมิต ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 145 รูป

เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนิกชน ให้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป