โรงเรียนบ้านกะเอิน ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มอบความสุขให้กับเด็กๆนักเรียน โดยการสนับสนุน ของขวัญ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โรงเรียนบ้านกะเอิน ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มอบความสุขให้กับเด็กๆนักเรียน โดยการสนับสนุน ของขวัญ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยจัดกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

#090 286 6336 ผอ.สุวิชญาณ พงษ์เกษ