โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ ณ ค่ายลูกเสือนิคมห้วยคล้า

ในการนี้มีการรับมอบเกียรติบัตรจากดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ