โครงการชุมชนสัมพันธ์ นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.2 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

โครงการชุมชนสัมพันธ์ นักเรียนจิตอาสาระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เสิร์ฟน้พแก่แขกผู้มาร่วมงานศพผู้วายชนม์ ณ วัดบ้านกะเอิน