โครงการชุมชนสัมพันธ์ นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านกะเอินร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

โครงการชุมชนสัมพันธ์ นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านกะเอินร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เสริฟน้ำแก่แขกผู้มาร่วมงานศพผู้วาย์ชนม์ และเก็บขยะ เก็บเก้าอี้หลังผู้มาร่วมงานเดินทางกลับหลังเสร็จพิธีฌาปนกิจศพ