แจ้งหยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ 22-23 กันยายน 2565