แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565