เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมทำกิจกรรม big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565