เชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนและปูกระเบื้องห้องเรียน

เชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนและปูกระเบื้องห้องเรียน
ทอดวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านกะเอิน เลขบัญชี 311-3-18277-8 เงินรายได้สถานศึกษา
หรือ สแกน QR code สามารถลดหย่อนภาษีผ่านสรรพากร