กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกะเอิน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน กลุ่ม CEO วังหิน 1 สพป ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกะเอิน ประจำปีการศึกษา 2565