อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 กันยนยน 2565โรงเรียนบ้านกะเอิน โดยแม่ครูธนพินท์ บุญตระการ นำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมเพชร สพป ศรีสะเกษ เขต 1