อบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยวิทยากร นายสมชาติ ศิริโชติ มาให้ความรู้ให้กับนักเรียน เรื่องการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fkaearnteam%2Fposts%2Fpfbid0BEspYGcPVCHDnU91qRc2YAuhsSCMbcLty4AhPv771nH4vZAyghV5zH3jfNiZaFcil&show_text=true&width=500