สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด เข้ามานิเทศกำกับติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านกะเอิน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเข้ามานิเทศกำกับติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 4โดยมีแม่ครูชญานิศา โชติกรวิชช์ ให้การต้อนรับณ โรงอาหารโรงเรียน