ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.1 ปี 2565

โรงเรียนบ้านกะเอิน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.ศก.1 ปี 2565