ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)