ผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมเดินทางส่งครูณัชชา ชาววัง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมเดินทางส่งครูณัชชา ชาววัง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ