ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567