รับมอบเกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาทักษะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาทักษะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้