ยินดีต้อนรับ นางสาววาสินี วิถี เนื่องในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกะเอินยินดีต้อนรับ นางสาววาสินี วิถี เนื่องในโอกาสได้บรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน ด้วยความยินดียิ่ง