มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้ชนะเลิศกีฬาเปตอง กลุ่มผู้พิการทางปัญญา ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้ชนะเลิศกีฬาเปตอง กลุ่มผู้พิการทางปัญญา ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ