มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565