มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันในวันกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันในวันกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565