พิธีสวนสนาม “วันลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565