พิธีรับมอบผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ