พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆที่ได้รับรางวัล โดยมีนายนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตร