พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูใหม่และคุณครูย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูใหม่และคุณครูย้ายกลับภูมิลำเนา โดยมีรับเกียรติจากประธานกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนขุขันธ์ ผู้ปกครองชุมชนชาวบ้านกะเอินมาร่วมงาน ณ ลานประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกะเอิน