พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น.

นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายอำเภอวังหิน เป็นประธาน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ข้าราชการ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ