พิธีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมต้อนรับนางสาววาสินี วิถี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน