ปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน นำคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565